CONDICIONS GENERALS

Les presents condicions generals d’ús regulen l’ús del lloc web del Teatre Municipal de Cunit , així com les condicions de compra d’entrades  a través d’aquest lloc web.

El Teatre Municipal de Cunit disposa d’una pàgina web informativa i de compra d’entrades. Les persones que pretenen navegar pel lloc web, així com adquirir o contractar productes o serveis, ho poden realitzar sense necessitat de registrar-se ni d’ostentar la condició d’usuari.

Tot usuari que accedeixi al lloc web i adquireixi els productes oferts les entrades haurà de ser major de 18 anys amb suficient capacitat legal per celebrar contractes.

Tota persona desitgi adquirir entrades, haurà de  formalitzar el procediment de compra, complimentant amb totes les seves dades que declara que són certes, actualitzades i corresponen a la seva persona.

Per poder realitzar les compres no és necessari que sigui donat d’alta com a usuari registrat;  sinó que tan sols haurà d’emplenar el formulari de comanda online, acceptant el tractament d’aquestes de conformitat amb la normativa de protecció de dades i en els termes detallats en  l’avís legal i política de privacitat. L’usuari no disposarà d’un compte propi,… essent tan sols les dades facilitades per poder realitzar la compra sol·licitada i la gestió de les entrades.

PROCEDIMENT DE COMPRA I PAGAMENT

Al lloc web es descriu les condicions de cadascun de les entrades disponibles, així com les seves característiques.

Els preus de la pàgina web inclouen IVA. Els preus poden canviar en qualsevol moment però els possibles canvis no afectaran a les comandes amb respecte a les que ja s’hagi enviat en la Confirmació de Comanda.

Una vegada seleccionat el producte que desitja adquirir, aquest podrà ser abonat mitjançant targeta bancària. El lloc web el redirigirà a una plataforma de pagament, que funciona amb les màximes mesures de seguretat disponibles en el sector a traves d’un servidor segur que utilitza el protocol SSL.

En cap cas, El Teatre Municipal de Cunit emmagatzema aquestes dades, donat que només són guardades sota responsabilitat de l’empresa que ofereix  la plataforma de pagament; qui informarà i abonarà a El Teatre Municipal de Cunit el correcte pagament o informarà de la incidència produïda en el mateix.  

Una vegada comprovat que el procediment de pagament s’ha realitzat de forma satisfactòria per qualsevol dels mitjans disponibles, El Teatre Municipal de Cunit emetrà el corresponent comprovant de compra a la direcció de correu electrònic facilitada per l’usuari i remetrà les entrades.

No cal que imprimeixi les entrades per ser emprades, podent ser visionades des del seu propi dispositiu mòbil.

Si ho desitja, podrà posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic tmc@cunit.cat, o per telèfon a 977 67 32 81, per sol·licitar que li remetem el comprovant de compra per correu postal o per qualsevol altre mitjà equivalent.

DRET DE DESISTIMENT o CANCELACIÓ

S’informa que al tractar-se d’espectacles,  no s’ accepta devolucions per desistiment en les entrades adquirides ni devolucions d’import per cancel·lació per part del comprador,

La compra  no pot ser cancel·lada llevat de que es produeixi algun incidència tècnica o operativa en el procediment de compra, o cancel·lació de l’espectacle per part del  Teatre Municipal de Cunit.

Si ho desitja, podrà posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic tmc@cunit.cat o per telèfon a 977 67 32 81.

RESOLUCIÓ DE CONFLICTE:

S’informa que El Teatre Municipal de Cunit, no consta adherida a cap plataforma de resolució de conflictes en matèria de consum o d’arbitratge, estant a la disposició dels seus usuaris-clients en els canals d’atenció al client que consten a la Web.

Però de conformitat amb el Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, s’informa de l’existència d’una plataforma europea per a la resolució de conflictes, que podrà ser utilitzada en l’àmbit del comerç electrònic; podent obtenir més informació a: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show .

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’empresa es reserva el dret a modificar aquesta Política en qualsevol moment, informant dels canvis substancials realitzats. Aquests canvis no tindran efectes retroactius – llevat que es tracti d’imposicions legals – i seran d’aplicació 30 dies de la publicació de l’avís corresponent. Si l’usuari no està conforme amb les modificacions, li recomanem no fer ús de la web.

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes.