1. AVÍS LEGAL

El web https://tmc.cunit.cat (d'ara endavant, el “Web”) és titularitat de la companyia TMC Cunit, d'ara endavant, “TMC Cunit” o “Empresa”) societat espanyola amb domicili social a Domicili social: , titular de CIF número P3405200J i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.

L'Empresa posa el web https://tmc.cunit.cat a disposició dels usuaris d'Internet per tal que aquests puguin conèixer TMC Cunit així com els productes que aquesta ofereix i contractar-los si així ho desitgen, així com posar-se en contacte amb TMC Cunit o conèixer els tràmits a seguir per adquirir els productes, les condicions de devolució dels mateixos, les formes de pagament disponibles, els terminis d'enviaments, etc.

2. POLÍTICA DE VENDA I CANCEL·LACIÓ

Com a norma general, no s'accepten devolucions. En cas de voler sol·licitar una devolució d'una entrada o servei per motiu justificat, cal escriure un correu a [email protected] indicant els motius pels quals se sol·licita aquesta devolució. El fet d'enviar un correu electrònic no garanteix el reemborsament.

3. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

Les presents condicions d'ús i contractació (d'ara endavant, les “Condicions Generals”) regulen, juntament amb la Política de Privacitat i la Política de Cookies, l'ús del web https://tmc.cunit.cat així com la contractació de productes oferts per l'Empresa a través de la Web. Les presents Condicions Generals estaran a la teva disposició a la web en espanyol perquè les puguis consultar, arxivar-les o imprimir-les en qualsevol moment.

Per conèixer qualsevol qüestió relativa a la gestió que realitza l'Empresa de les teves dades de caràcter personal o de les cookies que empra, pots visitar la nostra Política de Privacitat i la nostra Política de Cookies. Les dues polítiques estaran igualment a la teva disposició en espanyol i anglès perquè aquests puguin consultar-les, arxivar-les o imprimir-les quan vulguin.

Pot ser que determinats productes oferts per TMC Cunit a la Web estiguin sotmesos a un règim específic o particular a quant al dret de desistiment. Pots trobar les especificitats o característiques especials de la contractació d'aquests productes en les respectives condicions particulars, incloses en les presents condicions generals com apartats propis.

Tant les presents Condicions Generals, com la Política de Privacitat i la Política de Cookies s'han redactat de conformitat amb el que disposa la normativa aplicable en matèria d'Internet, comerç electrònic i protecció de dades, entre d'altres, la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals LO 3/2018 de 5 de desembre.

4. ACCÉS A LA PÀGINA WEB I REGISTRE

A través del web https://tmc.cunit.cat, TMC Cunit posa a la teva disposició un servei de compra en línia disponible les 24 hores del dia on pots adquirir de manera fàcil i còmoda els productes que triïs.

L'ús de la Web atribueix als usuaris d'internet la condició d'Usuari (d'ara endavant, “l'Usuari”) i implica la acceptació plena i sense reserves de les presents Condicions Generals així com de la Política de Privacitat i la Política de Cookies.

L'accés a la Web és gratuït excepte a la part relativa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que has contractat.

En accedir a la Web declares que ets major d'edat i que disposes de la capacitat legal necessària per contractar els productes oferts a la Web d'acord amb les presents Condicions Generals, que igualment declares comprendre i acceptar íntegrament.

L'Usuari pot navegar lliurement per la Web i accedir-hi tantes vegades com vulgui. Així mateix pots navegar per la Web sense necessitat de registrar-te o crear un compte. No obstant això, per adquirir els productes oferts a la web sí pot ser necessari que et registres. Opció de Registre amb Facebook Connect

En cas que oblidis o perdis la teva contrasenya l'Empresa posa a la teva disposició a la Web un sistema de recuperació de contrasenya. Fent clic sobre el link i introduint l'email de registre, l'Empresa et facilitarà una nova contrasenya a aquest email si el mateix ha estat efectivament reconegut per TMC Cunit com el correu electrònic de registre d'usuari.

Així mateix, podràs canviar la contrasenya en qualsevol moment a través del sistema de canvi de contrasenya que l'Empresa posa a la teva disposició a la Web a través del link. Fent clic sobre aquest link podràs canviar la teva contrasenya i crear una contrasenya nova. Només cal que facis clic sobre el link, introduir la teva anterior contrasenya, introduir la teva contrasenya nova i confirmar-la.

Aquells camps la formalització dels quals resulti obligatòria estaran degudament marcats amb un asterisc perquè puguis identificar-los clarament. Així mateix, aquelles dades l'emplenament de les quals s'hagi detectat com a defectuosa, incorrecta o incompleta per la Web seran degudament marcats perquè els puguis introduir correctament.

Tu ets l'únic responsable de facilitar les teves dades correctament en els processos de registre i contractació establerts a la pàgina web i de mantenir el caràcter confidencial, personal i secret de les corresponents contrasenyes i claus de registre. Per això TMC Cunit et recorda que hauràs de prestar especial atenció i cura quant a la introducció de les teues dades de caràcter personal, especialment les dades bancàries i de lliurament de la comanda i no compartir amb tercers les teves claus de registre i contrasenya. Qualsevol dany o perjudici derivat directament o indirectament a TMC Cunit o a tercers sota el teu email i contrasenya de registre seran de la teva exclusiva responsabilitat.

5. CONDICIONS D'ÚS DE LA WEB

Com a Usuari de la web https://tmc.cunit.cat et compromets a utilitzar la Web d'acord amb les presents Condicions Generals, la bona fe i la legislació vigent. Així mateix manifestes i declares ser major d'edat i comprendre aquestes Condicions Generals.

Els preus i condicions dels serveis oferts a TMC Cunit vénen especificats des dels clubs i no són negociables. Són sempre orientatius i estan subjectes a disponibilitat i canvis sense avís previ en cas que el club ho consideri necessari. TMC Cunit es compromet a la devolució integra de l'import pagat en cas que el client ho requereixi davant d'un canvi inesperat de preus o condicions.

Queda terminantment prohibida la contractació de productes a través del web per menors d'edat. Sobre això TMC Cunit es reserva la facultat de comprovar la veracitat de les dades facilitades pels usuaris, especialment la teva edat. L'Empresa no assumirà cap responsabilitat sobre persones que incompleixin les presents Condicions Generals, la normativa vigent aplicable, siguin menors d'edat o hagin estat expulsades anteriorment de la web.

En tot cas t'hauràs d'abstenir de:

6. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Web i els seus continguts són objecte de protecció en aplicació de la normativa vigent nacional en matèria de Propietat Intel·lectual i/o Industrial. TMC Cunit és la titular o té degudament llicenciats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre la Web i els seus continguts.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació, tingui o no fins comercials de la web o dels seus continguts, sense el previ consentiment previ i exprés de l'Empresa.

L'Empresa es reserva tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre la Web i els seus continguts. En cap cas i sota cap concepte l'accés a la Web o la navegació per aquesta constitueixen o suposen una cessió de cap tipus per part de l'Empresa dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de la web o dels seus continguts.