La informació relativa als espectacles ha estat facilitada per la companyia. La programació pot patir canvis d’última hora. Aquestes modificacions no són, en cap cas, responsabilitat del Teatre Municipal de Cunit.

L’organització es reserva el dret de variar la programació quan causes justificades així ho exigeixin. Dels possibles canvis, s’informarà oportunament. Cap canvi sobre les dades ressenyades, excepte la cancel·lació total de l’espectacle, suposarà dret a la devolució de l’import de les localitats.

L’edat mínima requerida per assistir a un espectacle de la programació per a adults, està indicada en cada representació (consultar característiques de l’obra en el programa general).

La sala disposa de personal de sala per vetllar pel compliment del bon ús i funcionament i està autoritzat a exigir que abandoni el teatre a qui incompleixi aquestes normes.

La sortida es realitzarà per la porta de sortida, de manera ordenada.